Hledáme dobrovolníky!

Stejně jako i v loňském roce hledáme dobrovolníky, kteří by svým umem a časem přispěli k úspěchu festivalu. Hledáme uvaděče, pomocníky infopointu nebo třeba průvodce pro zahraniční účinkující. Máte chuť se zapojit a můžete Normě věnovat alespoň jeden svůj den? Více informací o tom, jak se stát dobrovolníkem najdete níže.

Zapojte se!

Ostravský divadelní festival NORMA se zaměřuje na autorské činoherní a pohybové divadlo. Důležitým rozměrem NORMY je syntéza výtvarného umění a divadla. Festival pořádají PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava / Galerie města Ostravy a pražské divadlo Studio Hrdinů. Druhý ročník Normy se uskuteční 11. – 12. 11. 2016 v prostorách bývalého hobby-marketu Bauhaus a Trojhalí Karolina.

 • Co vše vám může přinést dobrovolná činnosti na našem festivalu?
 • získáte nové znalosti i dovednosti
 • nové kontakty – seznámíte se se zajímavými lidmi
 • poznáte chod a organizaci takovéto akce
 • volné vstupenky pro vás a zvýhodněné vstupenky pro vaše známé na představení festivalu / Studia Hrdinů / vstupy na program galerie PLATO
 • studenti divadelní vědy na FF UK, FF UP mohou získat odbornou praxi
 • můžete se zapojit do činností dle své chuti a časových možností
 • k dispozici vám bude malé občerstvení

Jak pomůžete organizaci svojí činností?

Pomůžete realizovat program druhého ročníku festivalu, čímž organizaci ušetříte nemálo nákladů a poskytnete týmu pracovníků NORMY zpětnou vazbu. Věk není kritériem v žádném ohledu, důležitá je chuť!

Co konkrétně můžete na Normě dělat?

 • uvaděči/informátoři při akcích (důležitá pomoc při orientaci návštěvníků festivalu)
 • vedení a provoz infopointu
 • koordinátor dobrovolníků (mít přehled o jednotlivých pozicích, hlídat práci i spokojenost dobrovolníků)
 • spolupráce na propagaci festivalu (dejte vědět svému okolí, že festival bude!)
 • průvodce a asistence pro naše polské účinkující
 • další dle dohody a Vašich nápadů a možností

Co Vás čeká, pokud se stanete dobrovolníkem?

Stanete-li se dobrovolníkem, prosíme, věnujte nám svou přítomnost minimálně po 1 festivalový den.

Při dlouhodobější spolupráci (například při propagaci apod.) je doba věnovaná festivalu na osobní domluvě.

Poté, co se rozhodnete zapojit do dobrovolnického programu, uzavřeme s vámi smlouvu o dobrovolné činnosti, kde dle vzájemné dohody vyspecifikujeme, jakou práci nám věnujete. Přílohu této smlouvy bude evidence hodin. Tato smlouva je pro nás velmi důležitá, stává se pro nás a naše okolí dokladem o vaší činnosti. Tak aby nebyla zapomenuta a tak aby byla věrohodná i ostatním zúčastněným partnerům.

Po uzavření dohody vám bude představen festival i jeho tým. Současně se též dle dohody s naším koordinátorem zapojíte do samotné dobrovolnické práce, s pomocí koordinátora si vytvoříte plán Vašich služeb. Samozřejmě vám velmi rádi jak během vaší činnosti, tak po jejím ukončení vystavíme potvrzení a hodnocení vaší dobrovolnické práce.

Jak se stát dobrovolníkem?

Stačí, když nám odešlete odpovědi na následující otázky v dotazníku nebo rovnou napíšete naší koordinátorce na emailovou adresu klara.misunova@studiohrdinu.cz a ta vám následně zašle více informací či odpovědi na dotazy.

Následně se potkáme v Ostravě!

Dotazník dobrovolníka (ke stažení, Word)