doporučujeme

PLATO
galerie současného umění

Dolní oblast Vítkovice
prohlídka národní kulturní památky / Vysoká pec, Bolt Tower, Svět techniky a další

Galerie výtvarného umění v Ostravě
krajská galerie s rozsáhlými sbírkami, která sídlí v Domě umění (1926)

Vyhlídková věž Nové radnice
vyhlídková terasa Nové radnice (1925–1930) ve výšce 73 metrů

Halda Ema
doutnající halda 315 m.n.m, dým obsahuje metan a oxid siřičitý, vnitřní teplota 1000 °C

Další tipy
Ostravský informační servis